Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.grofalex.nl) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website (Grofalex), wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en disclaimer en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Grofalex streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Grofalex niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Grofalex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Grofalex en de gebruiker van de website ontstaan. 

E-mail

Grofalex garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Grofalex te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Grofalex heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Grofalex aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Grofalex zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar worden gemaakt, zonder dat Grofalex daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Grofalex, de groene oplossing voor uw bouw- en boomprojecten

Contact

Heeft u een vraag, advies nodig of wilt u een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. Vul zo volledig mogelijk al uw gegevens in, dan nemen wij spoedig contact met u op. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend (volgens AVG-norm) om contact met u op te nemen.

Koningin Emmaweg 94 | 3991 BL Houten

Wij zijn actief door heel Nederland

Nieuw veld

Nieuw veld