Flora- en Faunawet

Weleens nieuwsgierig geweest naar hoe we in Nederland onze dier- en plantensoorten beschermen? Tot voor kort hadden we de Flora- en faunawet, die sinds 1 april 2002 van kracht was. Maar let op, want hebben wat veranderingen plaatsgevonden!

Vanaf 1 januari 2017 heeft de Wet Natuurbescherming het stokje overgenomen. Het is nu veel overzichtelijker geworden door drie wetten samen te voegen: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.

Ook de wet Natuurbescherming is inmiddels weer van naam veranderd.
Sinds 1 januari 2024 heet het de Omgevingswet.

 

Voor wie is deze Omgevingswet bedoeld?

Het antwoord is vrij simpel. Voor iedereen.

Stel je voor dat je buiten iets wilt doen dat misschien niet zo goed is voor de lokale flora (planten) of fauna (dieren).

Voorheen moest je rekening houden met allerlei regels en misschien zelfs een ontheffing aanvragen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De nieuwe Omgevingswet heeft als doel om die mooie biodiversiteit van ons land te behouden, maar dan zonder dat je verstrikt raakt in een web van complexe regelgeving.

Deze wet zorgt voor een stevig draagvlak voor natuurbehoud en biedt tegelijkertijd ook kansen voor ondernemers. We leven tenslotte in een klein landje waar we natuur en economie slim moeten balanceren.

Wat is er veranderd voor de provincies?

Die hebben nu meer te zeggen over wat er in de natuur mag gebeuren. Zij zijn degenen die vergunningen en ontheffingen gaan regelen. Maar voor de grote lijnen blijft de Rijksoverheid aan het roer.

Als je meer wilt weten over hoe dit allemaal in zijn werk gaat, neem dan een kijkje op de website van de Rijksoverheid. Daar vind je het laatste nieuws en alle ins en outs.

Die oude Flora- en faunawet had als doel de ‘gunstige staat van instandhouding’ van wilde planten en dieren. Het was niet bedoeld om de populaties te laten groeien, maar puur om ze te behouden. Bovendien hebben we niet alleen onze eigen regels, we volgden ook internationale richtlijnen, zoals de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

We hebben zelfs onze vleermuizen in de zwaarste beschermingscategorie geplaatst omdat Europa dat van ons vraagt. Dus, als je iets bouwt of verbouwt, zorg er dan voor dat je geen vleermuis kwaad doet, anders overtreed je de wet. En als je per ongeluk iets doet dat schadelijk kan zijn voor een plant of dier, dan is het jouw verantwoordelijkheid om die schade zoveel mogelijk te beperken.

Het principe is simpel: “nee, tenzij”.

Dat betekent dat je eigenlijk niks mag doen dat schadelijk is voor beschermde soorten, tenzij je echt een goede reden hebt en de juiste toestemming hebt gekregen.

Wil je nog meer weten over de oude Flora- en faunawet? Check dan de websites van het ministerie van LNV en de overheid, waar je nog veel meer kunt ontdekken over wet- en regelgeving.

Dus, ga je bouwen, slopen of veranderen? Zorg dat je op de hoogte bent of dat je je goed laat adviseren door een ecologisch adviesbureau.

Grofalex kan jou ontzorgen van A tot Z!

Meer weten?

Heeft u een vraag, advies nodig of wilt u een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contact

Heeft u een vraag, advies nodig of wilt u een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. Vul zo volledig mogelijk al uw gegevens in, dan nemen wij spoedig contact met u op. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend (volgens AVG-norm) om contact met u op te nemen.

Koningin Emmaweg 94 | 3991 BL Houten

Wij zijn actief door heel Nederland

Nieuw veld

Nieuw veld