Ondersteuning flora en fauna bij bouwplannen

We weten alles over de Omgevingswet en de integratie ervan in uw bouw- of boomproject. Na onderzoek kunnen we u verder bijstaan en van advies voorzien op basis van wettelijke kaders. 

 

ONTDEK HOE WE U VERDER KUNNEN ONDERSTEUNEN

Grofalex advies na quickscan

Aanvraag ontheffingen en vergunningen

Als uit het vervolgonderzoek blijkt dat er beschermde soorten aanwezig zijn op uw locatie moet er een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie. Een ontheffing kunt u zelf aanvragen, maar wij kunnen u hierin ook ondersteunen. Hulp of advies nodig? Neem contact op.

Grofalex flora en fauna advies

Opstellen ecologisch werkprotocol

 

Als de ontheffing is aangevraagd, komt de provincie met een aantal eisen en maatregelen die u moet treffen om de beschermde soort bij de werkzaamheden zo min mogelijk te kwetsen. Denk aan het plaatsen van vleermuiskasten of de eis dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in een jaargetijde waarin het de soort het minst hindert.

Om vast te leggen hoe u zich als opdrachtgever hieraan gaat houden, moet een ecologisch werkprotocol worden opgesteld waarin precies staat wanneer en op welke wijze aan die maatregelen wordt voldaan. Dit werkprotocol moet vervolgens worden goedgekeurd door de provincie voordat de uitvoering kan plaatsvinden. Grofalex helpt u graag bij het opstellen van een ecologisch werkprotocol en de verdere begeleiding.

Advies mitigeren en compenseren

Ecologisch toezicht bij werkzaamheden

Bij sommige werkzaamheden is het vereist dat er ecologisch toezicht wordt gehouden tijdens de werkzaamheden. Grofalex is hiertoe bevoegd en heeft veel ervaring met het houden van ecologisch toezicht bij werkzaamheden. Onze ruime ervaring zorgt ervoor dat we tot snelle oplossingen kunnen komen en dat werkzaamheden zo soepel mogelijk verlopen.

Grofalex overleg bevoegd gezag

Overleg met bevoegd gezag
(provincie | gemeente | RUD)

Vanaf QuickScan tot aan uitvoering van een werkprotocol is het zinvol om een deskundige aan uw kant te hebben. Grofalex heeft praktische ervaring in het overleg met bevoegd gezag, zoals Provincie, Gemeente of Regionale Uitvoeringsdienst. Opdrachtgevers en vaak ook ambtenaren, missen soms specifieke kennis die nodig is bij ecologische vraagstukken. Een expert die meedenkt en u met raad en daad bijstaat, is hierin zeer waardevol.

Grofalex kent de weg in bureaucratische processen. Wij overleggen rechtstreek met het bevoegd gezag en spreken dezelfde taal. Wij kennen de regelgeving en de ambtenaren. Wanneer onrealistische eisen worden gesteld overleggen wij voor u met het bevoegd gezag. Dit scheelt u kostbare tijd en geeft altijd een beter resultaat. Ook hierin staan wij aan uw kant.

Grofalex vleermuisonderzoek

Plaatsen vleermuiskasten (en overige nestkasten)

Na het aanvragen van een ontheffing kan de provincie eisen dat u maatregelen treft om de beschermde soorten zo min mogelijk te kwetsen. Dat kunt u doen door het plaatsen van vleermuiskasten, gierzwaluwkasten, huismussenkasten, etc. Grofalex ondersteunt u graag bij uw specifieke wensen.

vogelwering

Monitoren en ontmoedigen

Na het plaatsen van kasten moet er worden gemonitord of de kasten ook daadwerkelijk worden gebruikt. In sommige gevallen kan het nodig zijn om soorten te ontmoedigen om op de oude nestplaats te blijven. Dat kan bijvoorbeeld door het plaatsen van ‘exclusion flaps’ en vogelwering. Grofalex maakt zelf nestkasten en kan dus rekening houden met uw specifieke wensen.

Quickscan Grofalex kappen op verplaatsen

Boomtechnisch advies en toezicht

Grofalex biedt boomtechnisch advies bij verbouwingen, ontwikkelingen, verplantingen, etc. Ook tijdens graaf- en bouwwerkzaamheden kunnen wij de juiste toezichthouders leveren die de kwaliteit van de bomen tijdens dit soort projecten waarborgen.

broedvogelvrij maken gebieden met roofvogels

Broedvogelvrij maken gebied

Binnen de Europese Richtlijnen en Nederlandse wet- en regelgeving zijn vogels beschermd. In het bijzonder tijdens het broedseizoen kan dit conflicten geven met werkzaamheden. In dat geval kan Grofalex u helpen een gebied broedvrij te maken, waardoor het verstoren van broedende vogels wordt voorkomen. Dit kan gerealiseerd worden door het ongeschikt maken van terreinen of het consequent weghouden van vogels. Bijvoorbeeld door de inzet van afgerichte roofvogels.

Vraag een QuickScan Omgevingswet aan

Snelle inventarisatie van beschermde dieren en planten op uw projectlocatie. Bel of app Grofalex 06 2180 7063 of mail info@grofalex.nl

GROFALEX, dé groene oplossing voor

bouw- en boomprojecten

{

Ad is praktisch ingesteld. We houden graag van korte lijntjes! Ad herstelt meteen fouten en maakt die niet voor een tweede keer. Je ziet dat hij liefde heeft voor zijn vak en materie. Het is natuurlijk niet altijd even makkelijk om onderzoek te doen, maar hij doet het met enthousiasme.

Wim de Gruijter, directeur Bouwbedrijf De Waal Utrecht B.V.

{

Voor het bouwrijp maken van een aangekocht stuk grond heeft Ad Huiding een QuickScan gemaakt omdat we gebouwen achter ons bestaande huis wilden slopen. Ad werkt doelgericht en efficiënt, alles om het project zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit had als voordeel dat, zodra er vragen vanuit de gemeente kwamen over ons stuk grond, Ad meteen de juiste documenten kon aanleveren. Hierdoor konden onze plannen doorgaan.

Ariena Beukers – Middelkoop

Contact

Heeft u een vraag, advies nodig of wilt u een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. Vul zo volledig mogelijk al uw gegevens in, dan nemen wij spoedig contact met u op. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend (volgens AVG-norm) om contact met u op te nemen.

Koningin Emmaweg 94 | 3991 BL Houten

Wij zijn actief door heel Nederland

Nieuw veld

Nieuw veld