Wet Natuurbescherming*

*Sinds 1 januari 2024 in de naam van deze wet veranderd. Vanaf nu staat deze wet bekend als de Omgevingswet.

Wet Natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De wet moet ervoor zorgen dat de verschillende planten- en diersoorten in de natuur blijven bestaan.

Provincies bepalen voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Dat doen zij aan de hand van nationale en internationale regels. Provincies geven ook vergunningen en ontheffingen af voor activiteiten in de buurt van natuurgebieden.

Vergunningen en ontheffingen aanvragen

Sommige activiteiten kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Burgers en bedrijven moeten makkelijk en snel te weten kunnen komen of zo’n activiteit is toegestaan. En onder welke voorwaarden. De gemeente kijkt of een aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet aan de Wet natuurbescherming. Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij de provincie een vergunning of ontheffing natuur aan te vragen.

Wet natuurbescherming in Omgevingswet
In 2021 gaat de Wet natuurbescherming op in de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt straks richtlijnen voor regels en maatregelen die de natuur beschermen.

De wet beschrijft onder meer het volgende:

  • regels voor overheden, bedrijfsleven, natuurorganisaties en burgers over hoe zij om moeten gaan met de natuur (zorgplicht);
  • maatregelen die provincies en het Rijk moeten nemen om de natuur te beschermen;
  • specifieke onderwerpen, zoals de jacht, bomenkap en de bestrijding van schadelijke dieren;
  • regels over hoe overheden, bedrijfsleven, natuurorganisaties en burgers om moeten gaan met niet-inheemse dieren en planten.

Bron: rijksoverheid.nl

Grofalex, de groene oplossing voor uw bouw- en boomprojecten

Contact

Heeft u een vraag, advies nodig of wilt u een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. Vul zo volledig mogelijk al uw gegevens in, dan nemen wij spoedig contact met u op. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend (volgens AVG-norm) om contact met u op te nemen.

Koningin Emmaweg 94 | 3991 BL Houten

Wij zijn actief door heel Nederland

Nieuw veld

Nieuw veld