Onderzoek flora en fauna bij bouwplannen

Grofalex voert diverse onderzoeken uit naar beschermde flora & fauna op uw bouw- en boomprojecten. We starten meestal met een QuickScan waarmee we de mogelijkheid onderzoeken of er beschermde dieren en planten op uw bouwlocatie aanwezig kunnen zijn. Als uit de QuickScan blijkt dat er beschermde flora en fauna aanwezig kan zijn, ondersteunt Grofalex u graag bij vervolgonderzoeken. Ook doen we boomtechnisch onderzoek en voeren we boomveiligheidscontroles uit.

HIERONDER EEN OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE ONDERZOEKEN

Beeldmerk blad

QuickScan Flora & Fauna


Met de QuickScan Flora & Fauna tonen we door een veldbezoek en bureaustudie aan of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn op uw locatie. Na deze QuickScan ontvangt u een rapportage waarin we de uitslag geven. Ook laten we u weten of vervolgstappen moeten worden gezet. Hierbij kunt u denken aan een nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag.

MEER INFORMATIE »

Beeldmerk gebouw

Kan hier een dier zitten?


Soms is de vraag of een locatie of boom überhaupt een plek is waar beschermde dieren kunnen zitten. In zo’n geval biedt een geschiktheidsonderzoek uitkomst: Met behulp van een hoogwerker, endoscoop en warmtebeeld-camera inspecteren wij de locatie of bomen. Hiermee stellen wij vast of deze plek wel of niet geschikt kan zijn als onderkomen voor bijv. vleermuizen of andere beschermde diersoorten. Wanneer een locatie of boom ongeschikt blijkt, is vervolgonderzoek vaak niet meer nodig.

VRAAG EEN ONDERZOEK AAN »

Beeldmerk vleermuis

Vervolgonderzoek /
Nader onderzoek


Als uit de QuickScan blijkt dat er beschermde dieren aanwezig kunnen zijn op uw locatie is vervolgonderzoek nodig. Dit vervolgonderzoek moet aantonen of de beschermde dieren daadwerkelijk op uw locatie aanwezig zijn. Ook hieruit volgt een rapportage.

VRAAG EEN VERVOLGONDERZOEK AAN »

Beeldmerk vleermuis

Broedvogelonderzoek

 

Een broedvogelonderzoek is nodig wanneer er sprake is van mogelijke verstoring van broedvogels door menselijke activiteiten, zoals de aanleg van wegen, bouwprojecten of de aanleg van windmolenparken. Als ecologisch adviesbureau kunnen we helpen bij het uitvoeren van een broedvogelonderzoek. Dit omvat het verzamelen van gegevens over broedvogels door middel van veldwerk, zoals vogelobservaties en nestonderzoek. 

 

VRAAG EEN BROEDVOGELONDERZOEK AAN »

Meer ondersteuning nodig?

Na onderzoek kunnen we u verder bijstaan en van advies voorzien op basis van wettelijke kaders.
Lees verder >

Contact

Heeft u een vraag, advies nodig of wilt u een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. Vul zo volledig mogelijk al uw gegevens in, dan nemen wij spoedig contact met u op. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend (volgens AVG-norm) om contact met u op te nemen.

Koningin Emmaweg 94 | 3991 BL Houten

Wij zijn actief door heel Nederland

Nieuw veld

Nieuw veld